دوران کهن

دوران کهن - قسمت 48 از 49

ستوان لیدز از زندان آزاد می شود مأمورین ارتش می خواهند با پیدا کردن دستگاه ردیاب ناهنجاری در گذشته دستکاری کنند تا بتوانند در آینده نفت پاک تولید کنند یک خرچنگ از ناهنجاری بیرون می آید..
شنبه 27 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 47 از 49

در عملیات پیدا کردن پرنده وحشت دو مأمور ارتش کشته می شوند و ستوان لیدز بازداشت شده است و برای بازجویی احضار می شوند ارتش در جستجوی سیستم ردیاب ناهنجاری است که آقای کراس اختراع کرده ...
جمعه 26 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 46

در آزمایشگاه یک پرنده وحشت در قفس آهنی زندانی شده است ناگهان قفل قفس را می شکند و از انجا فرار می کند و وارد یک استادیوم ورزشی می شود و اعضای تیم برای گرفتن او به استادیوم می روند....
پنج شنبه 25 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 45 از 49

سر جوانی در پارک کنار زمین اسکیت دایناسوری غول پیکر می بیند و فیلم آن را در اینترنت می گذارد. گروه برای برگرداندن این غول گیاهخوار به منطقه می روند.
چهار شنبه 24 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 44 از 49

ایوان بعد از اینکه در معرض ترشحات دهان دایناسور گیاهخواری قرار می گیرد دچار نوعی فراموشی و توهم می شود و به تعقیب دایناسوری که باعث مرگ همسرش شده است می پردازد.
سه شنبه 23 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 43 از 49

بعد از باز شدن ناهنجاری در بین جنگل و کشته شدن یک عکاس گروه ویژه برای بازگرداندن دو دایناسور به داخل ناهنجاری عازم جنگل می شوند...
دو شنبه 22 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 42 از 49

تیمی متخصص متشکل از دانشمندان و جانوران شناسان برای حل معماری سفر جانوران منقرض شده مانند دایناسور در طول زمان وورود به زمان حال در تلاشند...
یک شنبه 21 اسفند 1401 ادامه...

دوران کهن - قسمت 41 از 49

تیمی متخصص متشکل از دانشمندان و جانوران شناسان برای حل معماری سفر جانوران منقرض شده مانند دایناسور در طول زمان و ورود به زمان حال در تلاشند...
شنبه 20 اسفند 1401 ادامه...