چهار سوی علم

خودروهایی که جهان را ساختند

مستند داستانی خودروهایی که جهان را ساختند  به بررسی تاریخچهٔ شکل‌گیری صنعت خودروسازی از اواخر قرن نوزدهم تا دوران معاصر می‌پردازد.
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...

قدرت شرکت های نفتی بزرگ

مجموعه مستند قدرت شرکت های نفتی بزرگ نقش سیاستمداران و سرمایه داران در مساله سوخت های فسیلی و تاثیر آن بر گرمایش زمین را مورد بررسی قرار می دهد.
شنبه 10 تیر 1402 ادامه...