چهار سوی علم

جهان به هم پیوسته

مجموعه مستند جدید «جهان به هم پیوسته» به سراغ موضوعات جهانی همچون؛ گرد و غبار، اعداد و ارقام، ابرها و انرژی هسته ای می‌رود
چهار شنبه 13 تیر 1403 ادامه...

مستند میراث ما ؛ کره خاکی

مجموعه مستند دو قسمتی «میراث ما کره خاکی» به موضوعاتی چون زمین، محیط زیست، حیات وحش و در مجموع مساله برخورد انسان و طبیعت می‌پردازد.
چهار شنبه 16 خرداد 1403 ادامه...