مستند ماراتن در لاهه

مستند ماراتن در لاهه به تهیه کنندگی امیر فکری، مجموعه مستندی است که به دعاوی حقوقی بین المللی و به ویژ شکایات کشور ها از یکدیگر در موضوع های حقوقی می پردازد.
تعداد بازدید 589

مستند ماراتن در لاهه به تهیه کنندگی امیر فکری، مجموعه مستندی است که به دعاوی حقوقی بین المللی و به ویژ شکایات کشور ها از یکدیگر در موضوع های حقوقی می پردازد.  مستند پس از طرح این مقدمه مستند  در ادامه به دعاوی ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و در موارد گوناگون می پردازد و  نظرات حقوق دانان ایرانی و خارجی را در خصوص مطرح می نماید.

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها