گیومه

گیومه- 10 مهر 1402

بررسی خبر در مورد ویرانی دو سد در نزدیک شهر درنه در لیبی بر اثر طوفان و کشته شدن 11000 نفر !!
دو شنبه 10 مهر 1402 ادامه...

گیومه - 5 مهر 1402

بررسی یک خبر: وزارت بهداشت به وزارت صنعت معدن و تجارت در مورد واردات بی رویه و تولید هشدار داد!!
چهار شنبه 5 مهر 1402 ادامه...

گیومه - 3 مهر 1402

بررسی یک خبر: زمین لرزه ای به شدت 6/9 ریشتر مراکش را لرزاند و 3000 نفر در این زمین لرزه کشته شدند!
دو شنبه 3 مهر 1402 ادامه...