تئاتر

رضوانی راد در شب تئاتر مطرح کرد: ما نباید برای وضع قوانین منتظر دولت و وزارت ارشاد باشیم/ سخنگوی خانه تئاتر بیان کرد: هنوز سرمایه گذار و تهیه کننده در تئاتر تعریف خاصی ندارند!

شب تئاتر در پنجمین برنامه از سری جدید خود، شنبه 26 مرداد، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع بررسی مسائل حقوقی مربوط به هنرمندان، میزبان کاوه رضوانی راد، حقوقدان و پژوهشگر حقوق هنر و محمود رضا رحیمی، سخن گوی خانه تئاتر بود.
دو شنبه 28 مرداد 1398 ادامه...

موسس انجمن هنرهای نمایشی گفت: انجمن نمایش سابق را به بهانه های واهی که یکی از این بهانه ها سامان دهی بود تعطیل و تئاتر را از هم پراکنده کردند

شب تئاتر در هفتمین برنامه از سری جدید خود، شنبه 9 شهریور، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع «تبیین جایگاه هنرهای نمایشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» میزبان سید امین مویدی، مشاور برنامه ریزی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.
یک شنبه 10 شهریور 1398 ادامه...

مالک سراج در شب تئاتر عنوان کرد: خواستند جنگ را آنطور که دوست داشتند نشان دهند، نه آنطور که وجود داشت!

شب تئاتر در دهمین برنامه از سری جدید خود، شنبه  30شهریور، با اجرای منوچهر اکبرلو و موضوع «تئاتر مقاومت: گذشته، حال و آینده» میزبان مالک حد پور سراج، بازیگر تئاتر و فعال تئاتر مقاومت و حسین مسافر آستانه، کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر مقاومت بود.
یک شنبه 31 شهریور 1398 ادامه...