موسیقی ایرانی

کوک دل - استاد احمد مراتب

در این برنامه کارشناسان در مورد آثار هنری استاد احمد مراتب صحبت می کنند. استاد احمد مراتب ، متخصص به دره التاج, شاگرد تاج اصفهانی به عنوان اولین ایرانی که بربام کعبه اذان گفته است.
یک شنبه 2 بهمن 1401 ادامه...