مناظره

شیوه - 27 آبان 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور وحید آگاه و مرتضی حاجی‌علی‌خمسه
شنبه 27 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 20 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «نسبت حزب و امر سیاسی» با حضور سید رحیم ابوالحسنی و نورالله قیصری
شنبه 20 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 25 شهریور 1402

مناظره زنده با موضوع «کنش‌های اجتماعی و پیدایش التهاب» با حضور جبار رحمانی و سید حسین شهرستانی
شنبه 25 شهریور 1402 ادامه...

شیوه - 3 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «حکمرانی اقتصادی در برنامۀ هفتم» با حضور حجت‌ میرزایی و حسن چنارانی
جمعه 2 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 6 خرداد 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «جامعه‌شناسی ایران» با حضور علی انتظاری و سید جواد میری
شنبه 6 خرداد 1402 ادامه...