مناظره

تقاطع - 3 تیر 1403

موضوع میزگرد: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
یک شنبه 3 تیر 1403 ادامه...

تقاطع - 2 تیر 1403

موضوع میزگرد:: فرهنگ در دولت چهاردهم با حضور: نماینده فرهنگی نامزدهای ریاست جمهوری
شنبه 2 تیر 1403 ادامه...

تضارب آرای طیف‌های مختلف جامعه در برنامه تقاطع به صورت زنده از شبکه چهار

«تقاطع» برنامه‌ای زنده و گفت‌وگو محور است که با توجه به نیاز جامعه در هنگامه انتخابات ریاست جمهوری، موضوعات اساسی مبتلا به کشور را، با تضارب آرای طیف های مختلف جامعه اعم از اندیشمندان و نخبگان و مشارکت عامه مردم، به بحث می‌گذارد.
یک شنبه 20 خرداد 1403 ادامه...