مناظره

شیوه - 3 تیر 1402

مناظره زنده با موضوع «حکمرانی اقتصادی در برنامۀ هفتم» با حضور حجت‌ میرزایی و حسن چنارانی
جمعه 2 تیر 1402 ادامه...

شیوه - 6 خرداد 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «جامعه‌شناسی ایران» با حضور علی انتظاری و سید جواد میری
شنبه 6 خرداد 1402 ادامه...