سریال اقتباسی

بینوایان - قسمت 3

ژان که دوباره توسط ژاور دستگیر و زندانی شده بود از زندان میگریزد و کوزت را از تناردیه پس گرفته و به پاریس میرود . ژاور اما همچون همیشه او را تعقیب میکند . ژان به یک صومعه پناه میبرد و در آنجا به عنوان باغبان شروع به کار میکند ...
سه شنبه 21 دی 1400 ادامه...

بینوایان - قسمت 2

ژان در یک شهر کوچک شروع به کار و زندگی کرده و نامش را به مادلن تغییر میدهد. وبه دلیل کارهای نیکی که انجام داده به عنوان شهردار شهر برگزیده می شود و کارخانه ای دارد که به بیکاران در آنجا کار میدهد . فانتین زن جوانی که همسرش او را ترک کرده دخترش را به خانواده تناردیه میسپارد و در کارخانه مادلن شروع به کار میکند اما به دلیل دروغی که گفته از کارخانه اخراج میشود . در بستر مرگ ژان که احساس گناه میکند به فانتین قول میدهد تا از کوزت دختر کوچک فانتین مراقبت کند ...
دو شنبه 20 دی 1400 ادامه...

بینوایان - قسمت 1

ژان وال ژان که یک محکوم میانسال است بعد از تحمل 19 سال حبس با اعمال شاقه تنها بخاطر دزدیدن یک قرص نان از زندان آزاد می شود و شب را در خانه کشیشی مهربان می گذراند . لطف و مهربانی کشیش باعث تغییر روحیه ژان شده و او تصمیم میگیرد از آن پس به عنوان انسانی نیک زندگی کند ...
یک شنبه 19 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 7 (آخر)

با جدیتر شدن شکایات علیه راجر پسران مرداک که از ابتدا از راجر و دخالت های او در مدیریت فاکس نیوز ناراضی بودند او را مجبور به استعفا میکنند .
جمعه 10 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 6

راجر که مبتلا به سرطان شده هنوز میکوشد تا در فاکس نیوز باقی بماند و علیرغم تاکید روپرت مرداک بر بیطرف ماندن در انتخابات راجر از دونالد ترامپ حمایت می کند...
پنج شنبه 9 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 5

اوباما برای بار دوم در انتخابات برنده میشود و راجر تصمیم میگیرد برای انتخابات بعدی نامزد مقتدرتری برای حزب جمهوری خواه بیابد . او در حال تحقیق درباره دونالد ترامپ است .. گرچن مجری فاکس از شرایطش ناراضیست و قصد دارد فاکس را ترک کند اما راجر میخواهد به هر ترتیبی او را نگهدارد . گرچن نواری از آزار جنسی خود توسط راجر ضبط کرده و قصد افشای آن را دارد ..
چهار شنبه 8 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 4

راجر که هنوز در پی دشمنی با اوباماست به زادگاهش نقل مکان میکند و یک روزنامه ورشکسته را خریداری میکند تا هم همسرش کاری برای انجام دادن داشته باشد و هم به وسیله روزنامه و اخبارش زیربنای فعالیت های آینده سیاسی خود را پی ریزی کند ..
سه شنبه 7 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 3

به رغم تلاش ها و تبلیغات فاکس نیوز و راجر بر علیه اوباما او در انتخابات پیروز میشود ..لاوری دستیار راجر که علیرغم میلش با راجر وارد رابطه شده سعی میکند از محل کارش و از راجر فرار کند اما متوجه میشود که تلفنها و همه حرکاتش تحت نظر افراد راجر است ...
دو شنبه 6 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 2

بعد از یکسال کار مداوم راجر موفق به افتتاح شبکه فاکس نیوز میشود و چندی بعد وقوع عملیات تروریستی یازده سپتامبر و حمله به برج های تجارت جهانی توسط طالبان ، فرصت مناسب برای پیشرفت را در اختیار فاکس نیوز قرار میدهد . راجر با تبانی کاخ سفید و دستکاری اخبار مطابق خواست دفتر ریاست جمهوری مقدمات فریب مردم آمریکا و حمله به عراق را فراهم میکند ....
یک شنبه 5 دی 1400 ادامه...