سخنرانی

سخنرانی آیت الله مصباح یزدی - 6 بهمن 1401

سخنرانی مرحوم آیت الله مصباح یزدی درباره توضیح و شرح نصایح امام محمد باقر علیه السلام به جابر بن جعفی است که رابطه بین حزن و نور قلب و معنا و مفهوم قلب در آیات و روایات و همچنین قلب نورانی و قلب ظلمانی تبیین می شود.
پنج شنبه 6 بهمن 1401 ادامه...