زاویه

طرح نظریات و تحلیل دیدگاه های جدید در رشته های مختلف علوم انسانی، مداقه در نظریات اندیشمندان کشور
تعداد بازدید 12884

تغییر نگرش و تحول در علوم انسانی و حرکت به سوی دیدگاهی پویا مبتنی بر علم و دین مستلزم آن است که بتوانیم نظریات مختلف را بررسی کرده و به بحث و مناظره بگذاریم. تهیه و پخش برنامه هایی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران در فضایی مباحثه ای و علمی به طوری که موافق و مخالف امکان طرح دیدگاه های خود را داشته باشند می تواند زمینه ساز بروز و ظهور نگاهی نوین در علوم انسانی و تحول اساسی در این علوم باشد. اساسا تضارب آرا و بررسی نگرش ها و نظرات مختلف نهایتا منجر به بروز ایده های منسجم، محتوایی و البته کاربردی در سطح جامعه خواهد شد. برای تحقق این مساله لازم است صاحب نظران و اساتید دانشگاه، حوزه و مراکز علمی پژوهشی باید با یکدیگر تعاملی چندجانبه داشته باشند تا بیش از پیش شاهد تحقق یک جامعه علمی پویا باشیم. طرح نظریات و تحلیل دیدگاه های جدید در رشته های مختلف علوم انسانی، مداقه در نظریات اندیشمندان کشور و تحلیل این نظریات با نگرش سایر متفکران و فیلسوفان در کشور است که زمینه ساز یک جریان زنده در علوم انسانی خواهد شد.

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها