مدرسه تلویزیونی 1399

دوستان عزیز ویدئوی برنامه های سال 99 در سایت کامل نیست و امکان ارائه آن ها در سایت وجود ندارد. لیکن شما با مراجعه به کانال تلگرامی ما به نشانی tv4_irib به ویدئوی کامل دروس دسترسی خواهید داشت. کافیست نام درس مورد نظرتان را جستجو کنید و از tag ها برای مشاهده ویدئوهای آن درس استفاده نمایید. نمونه تگ ها در جدول زیر نیز ارائه شده است.
تعداد بازدید 22054
پایه دهم
دروس عمومی مشترک پایه 10 متوسطه                     دروس پایه 10 ادبیات و علوم انسانی                             دروس پایه 10 علوم و معارف اسلامی                         
فارسی (1)
#فارسی_1
جامعه شناسی (1)
#جامعه_شناسی_1
جامعه شناسی (1)
#جامعه_شناسی_1
انگلیسی (1)
#زبان_انگلیسی_1
عربی زبان قرآن (1)
#عربی_زبان_قرآن_1
عربی زبان قرآن (1)
#عربی_زبان_قرآن_1
کارگاه کارآفرینی و تولید دین و زندگی (1)
#دین_و_زندگی_1
منطق
آمادگی دفاعی تاریخ (1) علوم و فنون ادبی (1)
#علوم_و_فنون_ادبی_1
نگارش (1)
#نگارش_1
علوم و فنون ادبی (1)
#علوم_و_فنون_ادبی_1
ریاضی و آمار (1)
#ریاضی_و_آمار_1
جفرافیای ایران(1)
#جغرافیا_ایران
ریاضی و آمار (1)
#ریاضی_و_آمار_1
اصول عقاید (1)
#اصول_عقاید_1
عربی زبان قرآن (1)
#عربی_زبان_قرآن_1
منطق احکام (1) 
دین و زندگی (1)
#دین_و_زندگی_1
اقتصاد علوم و معارف قرآنی (1)
    اخلاق اسلامی (1)

 

پایه یازدهم
دروس عمومی مشترک پایه 11 متوسطه                         دروس پایه 11 ادبیات و علوم انسانی                         دروس پایه 11 علوم و معارف اسلامی                   
فارسی (2)
#فارسی_2
جامعه شناسی (2)
#جامعه_شناسی_1
علوم و معارف قرآنی (2)
انگلیسی (2)
#زبان_انگلیسی_2
عربی زبان قرآن (2)
#عربی_زبان_قرآن_2
عربی زبان قرآن (2)
#عربی_زبان_قرآن_2
عربی زبان قرآن (2)
#عربی_زبان_قرآن_2
دین و زندگی (2)
#دین_و_زندگی_2
علوم و فنون ادبی (2) 
#علوم_و_فنون_ادبی_2
دین و زندگی (2)
#دین_و_زندگی_2
تاریخ (2) ریاضی و آمار (2) 
#ریاضی_و_آمار_2
نگارش (2)
#نگارش_2
علوم و فنون ادبی (2) 
#علوم_و_فنون_ادبی_2
اصول عقاید (2)
#اصول_عقاید_1
انسان و محیط زیست ریاضی و آمار (2) 
#ریاضی_و_آمار_2
احکام (2)
  روانشناسی (مشترک با علوم اسلامی) روانشناسی (مشترک با علوم انسانی)
  فلسفه (1) (مشترک با علوم اسلامی)
#فلسفه_1
فلسفه (1) (مشترک با علوم انسانی)
#فلسفه_1
  جغرافیا (2)
#جغرافیا_2
اخلاق اسلامی (2)
    اقتصاد

 

پایه دوازدهم 
دروس عمومی مشترک پایه 12 متوسطه                دروس پایه 12 ادبیات و علوم انسانی                             دروس پایه 12 علوم و معارف اسلامی                    
فارسی (3)
#فارسی_3
جامعه شناسی (3)
#جامعه_شناسی_1
علوم و معارف قرآنی (3)
انگلیسی (3)
#زبان_انگلیسی_3
عربی زبان قرآن (3)
#عربی_زبان_قرآن_3
عربی زبان قرآن (3)
#عربی_زبان_قرآن_3
عربی زبان قرآن (3)
#عربی_زبان_قرآن_3
دین و زندگی (3)
#دین_و_زندگی_3
علوم و فنون ادبی (3) (مشترک با علوم انسانی)
#علوم_و_فنون_ادبی_3
دین و زندگی (3)
#دین_و_زندگی_3
تاریخ (3) - ایران و معاصر ریاضی و آمار (3) (مشترک با علوم انسانی)
#ریاضی_و_آمار_3
نگارش (3)
#نگارش_3
علوم و فنون ادبی (3) (مشترک با علوم اسلامی) 
#علوم_و_فنون_ادبی_3
اصول عقاید (3)
#اصول_عقاید_1
مدیریت خانواده و سبک زندگی  ریاضی و آمار (3) (مشترک با علوم اسلامی)
#ریاضی_و_آمار_3
احکام (3)
سلامت و بهداشت جغرافیا (3)
#جغرافیا_3
تاریخ (3) - ایران در دوره اسلامی
هویت اجتماعی فلسفه (2)(مشترک با علوم اسلامی)
#فلسفه_2
فلسفه (2)(مشترک با علوم انسانی)
#فلسفه_2
  تحلیل فرهنگی اخلاق اسلامی (3)

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها