مدرسه ایران

در شبکه چهار بررسی می شود: جزئیات برنامه‌ی وزارت آموزش و پرورش برای بازگشایی مدارس ابتدایی در سال آتی

در بیست و یکمین شماره از برنامه مدرسه ایران، دکتر رضوان حکیم زاده، معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش و جلال کریمیان پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت درخصوص بازگشایی مدارس گفتگو می کنند.
سه شنبه 27 خرداد 1399 ادامه...