چند رسانه ای

ماشین پرنده

این ماشین ظرف 2 دقیقه می تواند از هواپیما به خودرو سواری تبدیل شود و بالعکس.
دو شنبه 11 بهمن 1400 ادامه...

معرفی مستند امان نامه

تسلیم کردن قاچاقچیان مسلح و گروگان گیران مستقر در محدوده مرزی سه استان جنوبی کشور (هرمزگان، فارس و کرمان) توسط حاج قاسم سلیمانی در سال 1374 و سامان دادن وضعیت روستایی که قاسم آباد نامیده شد.
چهار شنبه 1 دی 1400 ادامه...

شاعری حرفه پاره وقت نیست!

گفتگوی و رشید کاکاوند با اردشیر رستمی در برنامه هزاره شعر با عنوان لذت شعر. اردشیر، شاعری را حرفه ای پاره وقت نمی داند و برای شاعر خوب بودن زیست شاعرانه را لازمه آن می داند.
سه شنبه 4 مرداد 1401 ادامه...

چه کسانی نعل های تاخته بر پیکر امام حسین(ع) را فروختند.

محمد ناصر زاده در برنامه سوره از کتاب التعجب نوشته ابوالفتح کراجکی داستان هایی از کسانی نقل می کند که پس از 400 سال از واقعه عاشورا هنوز به جنایات خود افتخار می کردند. ایشان نعل ها را بر سر در خانه هایشان زده بودند و بر آن قرن ها مباهات می کردند.
شنبه 22 مرداد 1401 ادامه...