چند رسانه ای

حزب یا حلقه های میانی؟

دکتر مهدی جمشیدی با ارائه دلایلی تقویت و ایجاد حزب را بر طرف کننده مشکلات کشور نمی داند و ایجاد حلقه های میانی (برگرفته از فرمایشات رهبر معظم انقلاب) با چهار خصوصیت را مطلوب کشور می داند.
دو شنبه 2 آبان 1401 ادامه...

رصد ماه

آشنایی با موقعیت های ماه از برنامه راهنمای مسافران کهکشان
سه شنبه 30 آذر 1400 ادامه...