حکایت دل

مستند «میراث دار فرهنگ و ادب» پرتره چهره ماندگار زبان و ادب فارسی / پخش مستند پرتره استاد احمد سمیعی به مناسبت یکصدمین سالروز تولدش از شبکه4

سومین قسمت از فصل دوم مجموعه مستندهای «حکایت دل»، پرتره مستند «میراث دار فرهنگ و ادب » است که دوشنبه 11 اسفند ساعت ۲۱ پخش می شود و به معرفی استاد احمد سمیعی گیلانی اختصاص دارد.
دو شنبه 11 اسفند 1399 ادامه...

داستان «دستان ماندگار» در حکایت دل/ مستند «دستان ماندگار» پرتره چهره ماندگار هنر سرامیک و سفال / هنری با قدمت چندهزار ساله در دستان ماندگار استاد عبادی

دومین قسمت از فصل دوم مجموعه مستندهای «حکایت دل»، پرتره مستند «دستان ماندگار » است که دوشنبه 4 اسفند ساعت ۲۱ پخش می شود و به معرفی استاد عباس عبادی اختصاص دارد.
دو شنبه 4 اسفند 1399 ادامه...