شکنجه به سبک اصیل انگلیسی

شکنجه به سبک اصیل انگلیسی

شکنجه به سبک اصیل انگلیسی؛ این مستند در مورد شکنجه های بریتانیایی ها در نیمه قرن بیستم در حق جنبش مائومائو در کنیا است. (قسمت اول)
شنبه 20 خرداد 1402 ادامه...