گمشده در فضا

مجموعه گمشده در فضا (فصل سوم) - قسمت 8 (آخر)

نیروی ژوپیتر سبب نابودی سفینه سار می شود اما او همچنان قصد دارد آلفا سنتوری را نابود کند ربات می کوشد تا با دستکاری برنامه ربات ها آنها را به سمت انسان ها جذب کند قلب ویل در حال خاموش شدن است.
یک شنبه 7 خرداد 1402 ادامه...

گمشده در فضا (فصل 3) - قسمت 7

خانواده رابینسون به آلفا سنتوری می رسند و هیچ اثری از سفینه ساز در تعقیب آنها نیست دکتر قلب ویل را خارج کرده است یک قلب ماشینی برایش می گذارد مورین و جان می فهمند...
شنبه 6 خرداد 1402 ادامه...

مجموعه گمشده درفضا (فصل 3) - قسمت 6

مورین وجان فیلم های دوربین های داخلی فورتونا را بازبینی می کنند و متوجه می شوند که برای پیدا کردن زمین والفا سنتوری بدن های بعضی از آنان اسکن شده است...
جمعه 5 خرداد 1402 ادامه...

گمشده در فضا (فصل 3) - قسمت 4

ویل به غار برمی گردد ونشانه های مرموزی می بیند سرنشینان رزولوت در معرض حمله ربات ها قرار دارند ومیداند در این حمله سار به دنبال دسترسی به محل اختفا ویل وگروه اوست ..
چهار شنبه 3 خرداد 1402 ادامه...

گمشده در فضا (فصل 3) - قسمت 3

ویل به غار برمی گردد ونشانه های مرموزی می بیند بعلاوه یک دستگاه کنترل از راه دور قبل از پرواز ژوپیتر به دلیل کمبود اکسیژن ویل دکتر اسمیت را در دستگاه نگه می دارد و قول می دهد...
سه شنبه 2 خرداد 1402 ادامه...