نیم فاصله؛ ویژه دهه فجر

نیم فاصله - 17 بهمن 1402

گفتگو با ویلیام بیمن استاد مردم شناسی دانشگاه مینه سوتا. این گفتگو به زبان فارسی انجام می شود.
دو شنبه 16 بهمن 1402 ادامه...