قاتل غیر محتمل

قاتل غیر محتمل - قسمت 5 (آخر)

همسر استیگ بدلیل بدتر شدن اوضاع روحی و اخلاق وی از او جدا می شود اما زمانیکه از او بازجویی میشود هرگز کلامی بر علیه استیگ به زبان نمی آورد...
یک شنبه 9 بهمن 1401 ادامه...

قاتل غیر محتمل - قسمت 4

استیگ که به شهرت خود در رسانه ها بعنوان مرد اسکادیا بسیار می بالیده و برایش اهمیت داشته وقتی رسانه ها توجه خود را به او از دست میدهند او مورد تمسخر دوستانش قرار می گیرد...
شنبه 8 بهمن 1401 ادامه...

قاتل غیر محتمل - قسمت 3

نیروهای گروه جنایی پلیس که بسیار با تجربه هستند شواهدی بر علیه انگستروم می یابند اما بازپرس پرونده اطلاعاتی از یک زندانی فنلاندی پیدا می کند که قصد خود برای کشتن پالمه صحبت کرده بود.
جمعه 7 بهمن 1401 ادامه...

قاتل غیر محتمل - قسمت 2

مردی که مسئول رسیدگی به پرونده قتل پالمه میشود در زمینه پرونده های جنایی تجربه ای ندارد و بیشتر به فکر خود نمایی است.
پنج شنبه 6 بهمن 1401 ادامه...

قاتل غیر محتمل - قسمت 1

اولاف پالمه سیاستمدار ونخست وزیر سوئد بود. او به عنوان یکی ازمخالفان بزرگ جنگ ویتنام وحامیان دولت کمونیست در کوبا ونیکاراگوئه ومنتقد بزرگ رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی شناخته می شد.
چهار شنبه 5 بهمن 1401 ادامه...