تحقیقات پلیس

تحقیقات پلیس - قسمت 6

با پیدا شدن بقیه ی جسد و مدارک دیگر بازرس مولر مدارک کافی برای محکوم کردن مخترع پیدا میکند در نهایت او را برای قتل کیم وال محکوم می شود.
سه شنبه 4 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 5

شواهد کم کم پیدا می شوند و بازرس به حل کردن معما نزدیک شده گرچه هنوز مدارک کافی برای محکوم کردن مخترع ندارد
دو شنبه 3 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 4

روز بیست و ششم است و بازرس مولر تحت فشار زیادی قرار گرفته او برای پیدا کردن سر جسد از تیم ویژه که سگهای دست آموز سوئدی دارند کمک می گیرد.
یک شنبه 2 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 3

آب یک جسد بی سر را به ساحل می آورد که جسد خبرنگار داستان است اما بدلیل اینکه سر ندارد نمیتوان دلیل مرگ او را مشخص کرد.
شنبه 1 بهمن 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 2

سازنده زیر دریای زنده پیدا می شود اما خبری از خبرنگار جوان نیست. او مدعی شده که او را در ساحل پیاده کرده اما در فیلم های دوربین ها اثری از چنین کاری نیست.
جمعه 30 دی 1401 ادامه...

تحقیقات پلیس - قسمت 1

سریال بر اساس یک جنایت واقعی, مشهور به پرونده ی قرن دانمارک , ساخته شده است و به ماجرای قتل روزنامه نگاری به نام کیم وال می پردازد...
پنج شنبه 29 دی 1401 ادامه...