چرخ (فصل نهم)

چرخ - 8 خرداد 1402

در قسمت 58 از فصل نهم: آشنایی فناوری تصفیه آب بیمارستانی؛ باکتریهای مفید؛ فناوری نانو
دو شنبه 8 خرداد 1402 ادامه...

چرخ - 2 خرداد 1402

قسمت 56 از فصل نهم: چالش های نوآوری و تولید فن آوری بیشتر؛ آشنایی با علم شیمی؛ تولید آجریهای محفظه احتراق توربین های گازی توسط یک شرکت دانش بنیان
سه شنبه 2 خرداد 1402 ادامه...

چرخ - 1 خرداد 1402

موضوعات قسمت 55 فصل نهم: آشنایی با مجموعه دانش بنیان داروسازی، سیستم های مکاترونیک، فرآیند های تایید دارو
دو شنبه 1 خرداد 1402 ادامه...

چرخ - 31 اردیبهشت 1402

قسمت 54 از فصل نهم : صنعت گیاهان دارویی؛ فیزیک کوانتومی، فناوری های حوزه دندانپزشکی
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 ادامه...

چرخ - 18 اردیبهشت 1402

موضوعات برنامه 49: همزیستی انسان ها و حیوانات در شهرها، مصرف آب نیروگاه ها، ویروس شناسی
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 ادامه...