مسیر نو

مسیر نو - 15 آذر 1401

این قسمت از مستند مسیر نو که به انرژی های تجدید پذیر می پردازد و وضعیت زباله سوزی در دنیا و وضعیت این صنعت در تهران را بررسی می کند.
سه شنبه 15 آذر 1401 ادامه...

مسیر نو - 13 آذر 1401

معرفی انواع انرژی های تجدید پذیر از جمله انرژی خورشیدی بادی و زمین گرمایی و جایگاه کشورمان در حرکت به سمت جایگزین کردن آن ها به جای سوخت فسیلی
یک شنبه 13 آذر 1401 ادامه...