پنج دری

پنج دری - 3 اسفند 1401

میهمانان برنامه: دکتر خواگین رودریگزوارگاس، دکتر عبدالحمید ضیایی و عباس شاهزیدی . در برنامه کتاب «رج رجا» در قسمت وقتی کلمه ها داستان می شوند معرفی می شود.
چهار شنبه 3 اسفند 1401 ادامه...

پنج دری - 14 دی 1401

گفتگو با پوریا شیرانی شاعر و دیگر مهمانان دکتر صلاح الدین جامی ، دکتر عبدالحمید ضیایی
چهار شنبه 14 دی 1401 ادامه...

پنج دری

گفتگو با حسن صفاریان، احمد انصاری، عبدالحمید ضیایی
چهار شنبه 7 دی 1401 ادامه...

پنج دری - 30 آذر 1401

موضوع: گفتگو با محمد حسین ملکیان و دکتر عبدالحمید ضیایی و معرفی کتاب و بخش قند پارسی از بخشهای این برنامه است
پنج شنبه 1 دی 1401 ادامه...