اشاره

اشاره - 28 شهریور 1401

در قسمت دوم «اشاره»، علی‌بیگی میزبان اصغر طاهرزاده، مؤلف و مدرس عرفان و فسلفه می‌شود تا به اربعین، مرگ و حیات تاریخی بپردازد.
سه شنبه 29 شهریور 1401 ادامه...

اشاره

برنامه ای گفتگو محور که با نگاهی فلسفی به رویداد ها و پدیده ها نگاه می کند.
چهار شنبه 23 شهریور 1401 ادامه...