شیوه

شیوه - 27 آبان 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور وحید آگاه و مرتضی حاجی‌علی‌خمسه
شنبه 27 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 20 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «نسبت حزب و امر سیاسی» با حضور سید رحیم ابوالحسنی و نورالله قیصری
شنبه 20 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 13 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «جامعه ایران و مسئله جهانی شدن» با حضور علی انتظاری و سید احمد موثقی
شنبه 13 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 6 آبان 1402

مناظره زنده با موضوع «مهاجرپذیری در ایران» با حضور محمدعلی بهمنی قاجار و حسین میرزایی
شنبه 6 آبان 1402 ادامه...

شیوه - 29 مهر 1402

گفتگوی زنده با موضوع «حمایت از فلسطین و دشمنی با اسرائیل» با حضور علیرضا سلطان‌شاهی و علی عبدی
شنبه 29 مهر 1402 ادامه...