شیوه

شیوه

برنامه ای گفتگو محور که به بحث و گفتگو با کارشناسان خبره در حوزه های حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی و مفاهیم بنیادین آن می پردازد و همینطور نگاهی دارد به مسائل روز ایران
شنبه 19 شهریور 1401 ادامه...

شیوه - 23 آبان 1401

موضوع: حکمرانی بانک با حضور فرهاد نیلی نماینده سابق ایران در بانک جهانی و حسن درودیان پژهشگر اقتصاد
دو شنبه 23 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 21 آبان 1401

موضوع: انتخابات رژیم صهیونیستی و جریان مقاومت با حضور آقایان منصور براتی و علی عبدی پژهشگران مطالعات فلسطین
شنبه 21 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 18 آبان 1401

موضوع: مساله تحریم با حضور آقایان بهشتی پور پژوهشگر حوزه سیاست و براتی پژوهشگر حوزه تحریم
چهار شنبه 18 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 14 آبان 1401

موضوع: ایران و نظم نوین جهانی با حضور رضا باقری و محسن اسلامی پژوهشگران روابط بین الملل
شنبه 14 آبان 1401 ادامه...

شیوه - 9 آبان 1401

موضوع: سیاستگذاری فرهنگی با حضور دکتر مسعود کوثری و دکتر سید محمد صادق امامیان .
سه شنبه 10 آبان 1401 ادامه...