شیوه

شیوه

برنامه ای گفتگو محور که به بحث و گفتگو با کارشناسان خبره در حوزه های حقوقی، سیاسی، اجتماعی می پردازد و همینطور نگاهی دارد به مسائل روز کشور.
سه شنبه 1 آذر 1401 ادامه...

شیوه - 6 خرداد 1402

مناظرهٔ زنده با موضوع «جامعه‌شناسی ایران» با حضور علی انتظاری و سید جواد میری
شنبه 6 خرداد 1402 ادامه...

شیوه - 13 اسفند 1401

موضوع گفتگو: «سازوکار پیگیری حقوق عامه» با حضور سید ابراهیم حسینی و فیروز اصلانی
شنبه 13 اسفند 1401 ادامه...

شیوه - 6 اسفند 1401

موضوع: «ایران و همکاری با چین»؛ با حضور سید جلال‌الدین دهقانی فیروزآبادی و حمیدرضا آصفی
شنبه 6 اسفند 1401 ادامه...

شیوه - 29 بهمن 1401

موضوع گفتگو: سیاستگذاری حوزه علم با حضور دکتر رضا منصوری و دکتر ابراهیم سوزنچی هر دو استاد دانشگاه صنعتی شریف
شنبه 29 بهمن 1401 ادامه...

شیوه - 8 بهمن 1401

موضوع برنامه:سیاستگذاری مساله زنان در جمهوری اسلامی با حضور معصومه ابتکار و انسیه خزعلی
یک شنبه 9 بهمن 1401 ادامه...