نامیبیا؛ مبارزه برای آزادی

نامیبیا؛ مبارزه ای برای آزادی - قسمت 4 (آخر)

در سال 1974 نخست وزیر وقت آفریقای جنوبی،قطعنامهٔ سازمان ملل متحد مبنی بر الزام انتقال قدرت نامیبیا از طرف آفریقای جنوبی را رد کرد و اعلام کرد با سواپو مذاکره نمیکند اما بعد از سالها مبارزه سازمان ملل سواپو را به عنوان نمایندهٔ مشروع مردم نامیبیا به رسمیت شناخت.. بعد از براندازی دولت و برچیده شدن نظام آپارتاید و چندنژادی شدن کشور در آفریقای جنوبی و نصب دولت جدید در این کشور، عاقبت در سال ۱۹۸۸، آفریقای جنوبی با طرح استقلال نامیبیا موافقت کرد.
سه شنبه 14 دی 1400 ادامه...

نامیبیا؛ مبارزه ای برای آزادی - قسمت 3

گرچه برخی از کشورهای آفریقایی در این مدت موفق میشوند به استقلال برسند اما تلاش ناجوما که سازمان خلق آفریقای جنوب غربی، سواپو را تشکیل داده به جایی نمیرسد . بنابرین او بهمراه همرزمانش با کمترین امکانات ارتش نامیبیا را تشکیل میدهد و در این راه کشورهای تازه استقلال یافته از آنها حمایت میکنند ...
دو شنبه 13 دی 1400 ادامه...

نامیبیا؛ مبارزه ای برای آزادی - قسمت 2

ده سال از فعالیت نوجوما در نیروی مقاومت میگذرد و تلاش آنها برای کاهش ستم اشغالگران به جایی نمیرسد . ساموئل بعد از ازدواج بیش از گذشته فعالیت سیاسی دارد و زمانیکه تحت تعقیب قرار میگیرد از کشور خارج میشود تا بعنوان نماینده نامیبیا در سازمان ملل حضور یابد و برای استقلال کشورش بکوشد ...
یک شنبه 12 دی 1400 ادامه...