بلندترین صدا

بلندترین صدا - قسمت 7 (آخر)

با جدیتر شدن شکایات علیه راجر پسران مرداک که از ابتدا از راجر و دخالت های او در مدیریت فاکس نیوز ناراضی بودند او را مجبور به استعفا میکنند .
جمعه 10 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 6

راجر که مبتلا به سرطان شده هنوز میکوشد تا در فاکس نیوز باقی بماند و علیرغم تاکید روپرت مرداک بر بیطرف ماندن در انتخابات راجر از دونالد ترامپ حمایت می کند...
پنج شنبه 9 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 5

اوباما برای بار دوم در انتخابات برنده میشود و راجر تصمیم میگیرد برای انتخابات بعدی نامزد مقتدرتری برای حزب جمهوری خواه بیابد . او در حال تحقیق درباره دونالد ترامپ است .. گرچن مجری فاکس از شرایطش ناراضیست و قصد دارد فاکس را ترک کند اما راجر میخواهد به هر ترتیبی او را نگهدارد . گرچن نواری از آزار جنسی خود توسط راجر ضبط کرده و قصد افشای آن را دارد ..
چهار شنبه 8 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 4

راجر که هنوز در پی دشمنی با اوباماست به زادگاهش نقل مکان میکند و یک روزنامه ورشکسته را خریداری میکند تا هم همسرش کاری برای انجام دادن داشته باشد و هم به وسیله روزنامه و اخبارش زیربنای فعالیت های آینده سیاسی خود را پی ریزی کند ..
سه شنبه 7 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 3

به رغم تلاش ها و تبلیغات فاکس نیوز و راجر بر علیه اوباما او در انتخابات پیروز میشود ..لاوری دستیار راجر که علیرغم میلش با راجر وارد رابطه شده سعی میکند از محل کارش و از راجر فرار کند اما متوجه میشود که تلفنها و همه حرکاتش تحت نظر افراد راجر است ...
دو شنبه 6 دی 1400 ادامه...

بلندترین صدا - قسمت 2

بعد از یکسال کار مداوم راجر موفق به افتتاح شبکه فاکس نیوز میشود و چندی بعد وقوع عملیات تروریستی یازده سپتامبر و حمله به برج های تجارت جهانی توسط طالبان ، فرصت مناسب برای پیشرفت را در اختیار فاکس نیوز قرار میدهد . راجر با تبانی کاخ سفید و دستکاری اخبار مطابق خواست دفتر ریاست جمهوری مقدمات فریب مردم آمریکا و حمله به عراق را فراهم میکند ....
یک شنبه 5 دی 1400 ادامه...