مستندهای گردشگری

مستند فرش آهنین

دراین برنامه کارشناسان فرش آهنین افشار تکاب آذربایجان غربی قدمت دیرینه دارد، معرفی می کند و توضیحاتی در مورد تاریخچه رنگ آمیزی طراحی و نقوش این فرش داده می شود .همچنین بعضی از اماکن تاریخی این شهر معرفی می شود
پنج شنبه 29 دی 1401 ادامه...