دفاع مقدس

مستند هم نفس

این مستند از زندگی پروفسور بلالی مود، پدر علم سم شناسی ایران است.
جمعه 14 بهمن 1401 ادامه...

راز خوشبختی

راز خوشبخت شدن وبه درجه رفیع شهادت رسیدن شهید سرافراز سرلشگر قاسم سلیمانی در گفتار وکردار آن بزرگوار
یک شنبه 11 دی 1401 ادامه...

تاتر تلویزیونی آمرلی

آمرلی ، داستانی است در باره جنگ و دفاع و مقاومت به ویژه حضور زن ها در کار دفاع از کشور و ناموس خود در مقابل دشمن فاسد ساخته دست آمریکایی ها بعنی داعش و داستان عاطفه و امید به زندگی در صلح و آرامش در آینده.حضور سردار سلیمانی دراین شهر و آزادی آن پس از 80 روز محاصره ....
جمعه 10 دی 1400 ادامه...

آدم معمولی

مصاحبه ی آقای مهندس سوزن چی جانباز دوران دفاع مقدس و کارافرین در حوزه ی تولیدات برق و تجهیزات و قطعات در اوج تحریم ها.
شنبه 27 آذر 1400 ادامه...