خبر 20

دکتر حامد میلانی مخترع برتر 2021 جهان

طراحی و ساخت راکتور بیولوژیکال که نمونه مشابهی از آن در دنیا وجود ندارد. این راکتور که بیشترین سرعت تجزیه پلاستیک و تبدیل آن به مواد اولیه را دارد، بر پایه تکنولوژی تثبیت آنزیم روی نانوذرات اکسید آهن طراحی شده و ما در آن از اشعه « UV » برای تسهیل فرآیند تجزیه ماکرو مولکول‌های پلاستیک استفاده شده است.
سه شنبه 5 بهمن 1400 ادامه...