هزاره شعر

هزاره شعر

مجله ادبی هزاره شب با اجرای علیرضا بهرامی دوشنبه شب ها ساعت 23 از شبكه چهار پخش مي شود.
یک شنبه 7 شهریور 1400 ادامه...

هزاره شعر : عنصری بلخی (1) - 6 دی

موضوع برنامه: عنصری بلخی شاعر بزرگ قرن پنجم و ملک الشعرا دربار محمود غزنوی / مهمان: دکتر محمد غلامرضایی ؛ پژوهشگر و مدرس دانشگاه‌ ‌
سه شنبه 7 دی 1400 ادامه...