شب های هنر

ویژه برنامه شبکه چهار برای زنده یاد احمدعلی راغب / ویژه برنامه «شب های هنر» برای خالق آهنگ های ماندگار انقلابی

بزرگداشت زنده یاد احمدعلی راغب، خالق موسیقی ماندگارترین ترانه‌ها و سرودهای انقلابی در مجله شبانگاهی «شب های هنر» شبکه چهار سیما صورت می گیرد.
یک شنبه 23 آذر 1399 ادامه...