رو در رو

رو در رو - 6 بهمن 1401

موضوع گفتگو: مولد سازی دارایی های دولت با حضور دکتر محمد خوش چهره استاد دانشگاه و اقتصاد دان
شنبه 6 اسفند 1401 ادامه...

رو در رو - 31 شهریور 1401

موضوع: بررسی ابعاد سیاسی حضور ریاست محترم جمهوری در هفتاد و هفتمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
پنج شنبه 31 شهریور 1401 ادامه...

رو در رو - 17 شهریور 1401

آخرین تغییرات در مقررات و رویه های صادرات و واردات کشور و تاثیرات آن در اقتصاد ما با حضور سرکار خانم باقری زمردی
پنج شنبه 17 شهریور 1401 ادامه...