مهمانخانه

مهمانخانه 4 بهمن 96

با حضور لیلی رشیدی مدیر تشریفات بخش خارج از صحنه سی و ششمین جشنواره فجر اصغر دشتی قائم مقام سی و ششمین جشنواره تئاتر فجر
شنبه 7 بهمن 1396 ادامه...