سخنرانی های تد

سخنرانی های تد: جدید واقعی و مهم

سخنرانی با عنوان جدید واقعی و مهم توسط دکتر جوناتان ترنت. در این سخنرانی از روشی منحصر به فرد و چند مزیتی برای تولید زیست سوخت صحبت می شود.
چهار شنبه 25 آبان 1401 ادامه...

سخنرانی های تد: چگونه ذهن من به زندگی برگشت

داستان فردی که به دلیل یک بیماری مغزی قدرت تکلم و کنترل اعضا را از دست داد و بنا به اظهارات خودش در محبس تن گیر افتاد و بدون توانایی ارتباط با دیگران و ناتوان از اعمال اختیار خود زندگی می کرد.
سه شنبه 22 شهریور 1401 ادامه...