سخنرانی های تد

سخنرانی های تد

«تد» یک مجموعه همایش جهانی است که با شعار «ایده‌هایی که ارزش انتشار دارند»، برگزار می‌شود.
شنبه 5 آبان 1397 ادامه...

سخنرانی های تد: چگونه ذهن من به زندگی برگشت

داستان فردی که به دلیل یک بیماری مغزی قدرت تکلم و کنترل اعضا را از دست داد و بنا به اظهارات خودش در محبس تن گیر افتاد و بدون توانایی ارتباط با دیگران و ناتوان از اعمال اختیار خود زندگی می کرد.
سه شنبه 22 شهریور 1401 ادامه...