راویان عشق

هنرمندان در شبکه چهار «راویان عشق» می شوند

برنامه جدید « راویان عشق» به تهیه کنندگی ناهید دل آگاه که در 15 قسمت 30 دقیقه ای به صورت موضوعی به وقایع عاشورا از زبان هنرمندان می‌پردازد. این برنامه هر روز ساعت 16 و 50 دقیقه از شبکه دانایی پخش می شود.
یک شنبه 21 آبان 1396 ادامه...

راویان عشق

مجموعه «راویان عشق» در 15 قسمت 30 دقیقه ای به وقایع عاشورا از زبان هنرمندان می پردازد.
دو شنبه 15 آبان 1396 ادامه...