فوتون

فوتون

گروه دانش شبکه چهار باهدف باز شدن دریچه ای رو به دنیای علم و فناوری برای مخاطبان شبکه چهار و رشد روزافزون تکنولوژی برنامه "فوتون" را تقدیم مخاطبانش می‌کند.
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1396 ادامه...

فوتون - 3 مهر 1402

گزارش از جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس و اجلاس سالانه بیست و یکم پارک
دو شنبه 3 مهر 1402 ادامه...