جستجوگر (شریعتی نه بدان سان که گفتند)

مروری بر زندگی دکنر علی مزینانی  شریعتی  از دوران کودکی تا رحلت
تعداد بازدید 65

کارگردان: محمد مهدی ابراهیمی نصر
کارشناسان: داریوش ارجمند بازیگر، دکتر محمد مهدی عبد خدایی، جواد منصوری، محمد علی نجفی  و...
موضوعاتی که این مستند به آن ها پرداخته:
مروری برزندگی نامه  دکنر علی مزینانی  شریعتی  از دوران کودکی تا رحلت  ایشان  که مشکوک به نظر می رسید
دوران تحصیلات دکتر که در ابتدا نزد پدرش تلمذ می نمود  
ورود اوبه دنیای دین وعرفان وفلسفه  -آثار متعد ایشان که مبین  آراء  وافکار وعقاید  ایشان می شود  
گرایش های سوسیالیستی
تعصبات مذهبی
سخنرانی او در حسینیه ی ارشاد تهران
تدریس در دانشگاهها  -دیدار اوبابزرگان سیاسی ومذهبی
نقش اندیشه های او در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران
خاطرات دوستان وشاگردانش از  اندیشه ها
اخلاق و روحیات ایشان
جریان فوت ایشان در لندن که مشکوک به نظر می رسید ونقش  سازمان مجاهدین خلق
گروه فرقان و سازمان ساواک و...
 

قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها