خانواده

رهیاب-17 اردیبهشت

موضوع: آشنایی زدایی از مفاهیم خانواده با حضورزهرا داورپناه و حجت الاسلام مجید دهقانی
چهار شنبه 16 خرداد 1403 ادامه...

جرگه - 24 تیر 1402

اهمیت و ضرورت وجود نیروی کار جوان به عنوان پایه اصلی تولید و رشد اقتصادی
شنبه 24 تیر 1402 ادامه...