چهارسوی علم

دنیای شگفت آور «تاکسیدرمی» از قاب شبکه چهار

جموعه مستند دو قسمتی" تاکسیدرمی - stuffed" تولید سال ۲۰۱۹ کشورهای کانادا - آمریکا که در قالب برنامه چهار سوی علم، روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۲۷ و ۲۸ اردیبهشت) ساعت ۲۲ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد.
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ادامه...