مجله نجوم

راهنمای مسافران کهکشان - 2 بهمن

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «امیر عباس خان‌بیگی» کارشناس ارشد کیهان‌شناسی با موضوع «امواج گرانشی» است. در بخش دیگر «مصطفی یاوری» پژوهشگر تاریخ علم از فعالیت‌های نجومی ابن‌هیثم خواهد گفت.
یک شنبه 3 بهمن 1400 ادامه...