دکتر ابراهیمی دینانی

معرفت - 17 دی 1400

موضوع برنامه: مثنوی طلب الهدایه و التوفیق بالعمل الصالح از رساله طریق التحقیق حکیم سنایی غزنوی
یک شنبه 19 دی 1400 ادامه...

معرفت - 3 دی 1400

بررسی اندیشه های سنایی غزنوی [تهیه کننده] محسن مناجاتی [مجری] دکتر منصوری لاریجانی [میهمان] دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی
جمعه 3 دی 1400 ادامه...