حکمرانی

شیوه - 13 بهمن 1402

مناظره با موضوع دولت و اقتصاد سیاسی بین‌الملل با حضور مجید شاکری و سید مسعود موسوی شفایی
جمعه 13 بهمن 1402 ادامه...

شیوه - 7 بهمن 1402

مناظره با موضوع «مردم در نظام اسلامی» با حضور محمدصادق کوشکی و کیومرث اشتریان
شنبه 7 بهمن 1402 ادامه...

شیوه - 23 دی 1402

مناظره با موضوع «اندیشۀ سیاسی آیت‌الله مصباح» با حضور صفدر الهی‌راد و احمد زیدآبادی
شنبه 23 دی 1402 ادامه...