نجوم

چرخ - 28 آبان 1402

رصدخانه مراغه با حضور حنیف قلندری؛ دکتری تاریخ علم دوران اسلامی و آرش دانش؛ دکتری نجوم و اخترفیزیک از دانشگاه زنجان
یک شنبه 28 آبان 1402 ادامه...