نجوم

اسرار سامانه خورشیدی

مستندی در گونه علمی، تاریخی و نجوم که در هر قسمت به تاریخچهٔ اکتشافات علمی و ماموریت‌های فضایی پیرامون یکی از اجرام منظومه شمسی می‌پردازد.
جمعه 20 مرداد 1402 ادامه...