نجوم

راهنمای مسافران کهکشان - 4 دی 1400

راهنمای مسافران کهکشان این هفته میزبان «دکتر فرزان مومنی» عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی؛ با موضوع تلسکوپ جیمز وب و راز‌های کیهان است. در بخش دیگر «سعید مذهب» از شگفتی‌های آسمان شب خواهد گفت.
یک شنبه 5 دی 1400 ادامه...

رصد ماه

آشنایی با موقعیت های ماه از برنامه راهنمای مسافران کهکشان
سه شنبه 30 آذر 1400 ادامه...