بوعلی سینا

معرفت - 17 تیر 1402

موضوع گفتگو : رابطه روح و روان با جسم از نگاه شیخ الرییس ابوعلی سینا: نفس مجرد چگونه بعد از مفارقت از بدن به تکامل خود ادامه می دهد؟
شنبه 17 تیر 1402 ادامه...