فناوری نانو

چرخ - 22 بهمن 1402

نانو پزشکی؛ با حضور عماد احمدوند؛ دبیر ستاد توسعه فناوری های نانو و میکرو و محمدکریم رضایی، مدرس دانشگاه
دو شنبه 23 بهمن 1402 ادامه...

چرخ - 15 آبان 1402

برنامه هفتم:نانو دارو با حضور نوید ناطقیان دکترای داروسازی و PHD فارماسیوتیکس و فرهاد بخشی دکترای مهندسی پزشکی
دو شنبه 15 آبان 1402 ادامه...