تورم

چشم انداز - 1 اسفند1401

این برنامه میزبان آقایان درودیان کارشناس اقتصادی و سطوتی‌ پیرایش استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع آثار و پیامدهای خلق نقدینگی است.
دو شنبه 1 اسفند 1401 ادامه...

چشم انداز - 25 بهمن 1401

موضوع برنامه: راهبردهای علمی مقابله با تورم در ایران با حضور آقایان خدابخشی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و زنگنه دکتری اقتصاد پولی
سه شنبه 25 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 24 بهمن 1401

موضوع: بررسی تورم درساختار اقتصاد ایران با حضور آقایان جوشقانی عضو هیات علمی دانشگاه خاتم, شیرمهنجی مدیر گروه اقتصاد پژوهشكده سیاست‌پژوهی حکمت و افقه عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دو شنبه 24 بهمن 1401 ادامه...

چشم انداز - 23 بهمن 1401

موضوع برنامه: علل رخداد تورم در ایران؛ با حضور:آقایان حیدری‌رمی پژوهشگر سیستم‌های اقتصادی، بغوزیان استاد دانشگاه تهران و شکیبایی استاد دانشگاه باهنر کرمان
یک شنبه 23 بهمن 1401 ادامه...